Ali ste vedeli, kaj vse lahko uveljavljate? V nadaljevanju je navedeno, do česa je oseba, ki ima status gluhote, oziroma oseba s polževim vsadkom upravičena, in sicer do:

 • Otroški dodatek; Naslovnik: Center za socialno delo.
 • Odločba za uveljavljanje pravice do naknadnega dopusta za nego in varstvo otroka; Naslovnik: Center za socialno delo
 • Odločba do dodatka za nego otroka; Naslovnik: Center za socialno delo
 • Odločba o tehničnem pripomočku; Naslovnik: Upravna enota, plačnik: sofinancira MDDSZ
 • Odločba za usmerjanje; Naslovnik: Zavod RS za šolstvo
 • EU kartica ugodnosti za invalide; Naslovnik: Zavod RS za šolstvo
 • Odločba o oprostitvi plačila RTV prispevka; Naslovnik: Služba za obračun RTV prispevka
 • Odločba za brezplačno kartico Urbana LPP; Naslovnik: Blagajna LPP
 • Odločba za brezplačni avtobus in gondolo na Pohorje; Naslovnik: Upravna enota Maribor
 • Odločba za komunikacijski dodatek; Naslovnik: Center za socialno delo
 • Dohodnina – uveljavljanje olajšave za vzdrževane družinske člane, šifra A5. Naslovnik: Finančna uprava RS
 • Odločba o pravici do slovenskega znakovnega jezika; Naslovnik: Center za socialno delo