Veliko staršev gluhih otrok s polževim vsadkom, se sooča s strahom, kaj če se polžev vsadek slučajno izgubi. Otrok je do novega zunanjega procesorja upravičen šele po 5 letih. Na srečo obstaja rešitev! To možnost jim ponujajo v Zavarovalnici SavaZavarovalnici Triglav in Adriatic Sloveniji. Zavarovalnica Maribor in Zavarovalnica Triglav ponujata zavarovanje polževega vsadka v okviru zavarovanja Osebnih slušnih aparatov. Pri zavarovalnici Adriatic Slovenija pa se lahko zunanji del polževega vsadka zavaruje v sklopu razširitve kritja za medicinske pripomočke in proteze, ki ga ponujajo pri zavarovanju stanovanjskega zavarovanja Dom AS.

 

Teh skrbi pa nimajo tudi vsi uporabniki slušnih aparatov Unitron in Sonic podjetja AUDIO BM. Zavarovanje krije poškodbo, uničenje ali izgubo in se lahko sklene za obdobje enega do kar štirih let. V AUDIO BM smo tako prvi in edini dobavitelj slušnih aparatov v Sloveniji, ki nudi možnost tovrstnega zavarovanja pri Zavarovalnici Triglav. Vse postopke za sklenitev in uveljavljanje škodnega primera lahko uredite v kateremkoli slušnem centru AUDIO BM.

 

Vir: